Herr Stephan Rechel

E-Mail: rec@sg.schulen-gt.de

Fächer: Philosophie, Geschichte

Am SG seit: 2016

Kürzel: REC